درمان قطعی پارگی مینیسک
مینیسک های زانو ساختمانهایی بالشتکی شکل هستند که بین ۲ استخوان زانو قرار گرفته اند و خاصیت ضربه

گیر دارند و با این کار از غضروفهای زانو محافظت می کنند. گاهی مینیسک ها بین ۲ استخوان گیر می کنند و پاره می شوند. پارگی مینیسک باعث درد و ناراحتی و گاهی آب آوردن زانو می شود.

به sorbact پانسمان گزارش ، مینیسک های زانو ساختمانهایی بالشتکی شکل هستند که بین ۲ استخوان زانو قرار گرفته اند و خاصیت ضربه گیر دارند و با این کار از غضروفهای زانو محافظت می کنند. گاهی مینیسک ها بین ۲ استخوان گیر می کنند و پاره می شوند. پارگی مینیسک باعث درد و ناراحتی قیمت پانسمان سوربکت و گاهی آب آوردن زانو می شود. اگر پارگی شدید باشد، حتی ممکن است زانو به اصطلاح قفل کند. اگر به دنبال پارگی مینیسک این مشکلات برای فرد ایجاد شود، لازم است به ارتوپد مراجعه کند تا اقدام درمانی یا جراحی برایش انجام شود ولی اگر مشکلات ایجاد شده کم و جزئی باشد و فرد را خیلی آزار ندهد می توان با درمانهای غیر جراحی مثل تجویز برخی پانسمان عسل داروها، درد و ناراحتی را کاهش داد.

ضمن اینکه فردی که دچار پارگی مینیسک شده باید از انجام فعالیت های شدید مانند دویدن، پریدن و … خودداری کند. اگر این درمانها بتواند درد و ناراحتی فرد را کاهش دهد، می توان آنها را ادامه داد ولی اگر بیمار همچنان از گیر ساکارز کردن زانو و درد شکایت داشته باشد، باید جراحی شود. ناگفته نماند هر چه سن فرد هنگام پارگی مینیسک کمتر باشد، احتمال نیاز به عمل جراحی برای درمان پارگی بیشتر می شود زیرا مشکلات و ناراحتی های ناشی از پارگی مینیسک در افراد جوان نسبت به افراد در سنین بالا شدیدتر است. به هر حال افراد جوان به دلیل فعالیت هایی که در طول روز انجام می دهند، بیشتر از زانوهای خود استفاده سربکت می کنند و نمی توانند درد و ناراحتی حاصل از آن را تحمل کنند. در نتیجه احتمال اینکه به جراحی نیاز داشته باشند، افزایش می یابد .

منبع: دکتر زخممنبع