روشی های سریع برای اینکه فشار خون را کاهش دهیم؟
برای کاهش فشار خون، می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد

به گزارش :

افزایش پماد عسل خارجی فعالیت بدنی و ورزش

کاهش وزن

تغییر رژیم غذایی

ترک سیگار

مصرف داروهای فشار خون

افراد بسیاری دارای مشاغلی هستند که ناچار به نشستن طولانی مدت می شوند.

در اوقات محصولات مدی هانی فراغت نیز ممکن است فعالیت های بی تحرک مانند تماشای تلویزیون یا انجام بازی های رایانه ای را ترجیح دهند. برخی مطالعات، پیوند بین سبک زندگی کم تحرک و پرفشاری خون را نشان داده اند.

یکی از بهترین روش ژل مدی هانی های پیشگیری یا بهبود پرفشاری خون انجام فعالیت بدنی تا حد ممکن است.فعالیت بدنی می تواند به کاهش وزن نیز کمک کند و به گفته موسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا، کاهش ۵-۳ درصد از وزن بدن می تواند به کاهش عسل پزشکی فشار خون کمک کند.از نظر شدت ورزش، پژوهشگران دریافتند که فعالیت بدنی با شدت متوسط و شدید به یک اندازه می تواند در کاهش فشار خون موثر عمل کند.

این به معنای آن است که فرد ممکن است همچنان از فواید جلسات ورزشی کوتاه‌تر مدی هانی 405 و با شدت کمتر نیز برخوردار شود.در شرایطی که هر میزان فعالیت بدنی می تواند مفید باشد، توصیه برای بزرگ سالان شامل موارد زیر است: فعالیت ایروبیک (هوازی) مانند پیاده‌روی یا دویدنفرد باید دست کم ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت با شدت زیاد در هفته انجام دهد.

منبع: خراسانمنبع